ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15

     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา   วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสร้างสรรค์สุขภาวะเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา  

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14

 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ด้วยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เวก้า คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ซีวิล แอนด์ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว กร

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท รวมกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสร้างสรรค์สุขภาวะเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะ

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษา ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา   วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสร้างสรรค์สุขภาวะเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11

 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2     ด้วยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เวก้า คอนซัลท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ซีวิล แอนด์ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะตา อ.สะเตา จ.สงขลา โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10

   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (เวทีที่ 3)  

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9

   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2)  

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8

   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1)  

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7

 กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2566 พร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบทางเลือก และรายละเอียดโครงการ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6

 กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอรายละเอียด ความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอน แนวทางการศึกษาและการดำเนินโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมทางหลวงชนบท ได้จัดประชุมฯ ไปแล้วเมื่อ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5

   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1   สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน และผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่า

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4

 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ   วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง นายไผท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายธนวัต ลำมะนา วิศวกรโยราชำนาญการ และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงข

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3

 กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซี่ยน เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ที่ Meeting ID : 843 6623 0378 Passcode : 589253 กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุ

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2

 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2566 นายวศิน ภูลสนอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (หัวหน้าโครงการ) และนายกฤษฎา ฮวบเจริญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่สำรวจปริมาณจราจรในพื้นที่ศึกษาโครงการ  

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1

 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2566 บริษัทที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่เข้าพบ หน่วยงานราชการ ในพื้นที่ศึกษาโครงการ ประกอบด้วยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ที่ว่าการอำเภอสะเดา เทศบาลเมืองสะเดา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว เทศบาลตำบลสำนักขาม องค์การบริหารส่วนตำบลปริก เทศบาลตำบลปาดัง เพื่อประชาสัมพันธ์พันธ์ นำเสนอข้อมูล รายละเอียด แผนการดำเนินงานของโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโครงการ  

อ่านต่อ...