ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11


สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

 

  ด้วยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เวก้า คอนซัลท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ซีวิล แอนด์ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะตา อ.สะเตา จ.สงขลา โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงชนบท ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบทางเลือก และรายละเอียดโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2566 จำนวน 3 เวที ร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting