ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

โครงการศึกษา ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

 

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมอาคารสร้างสรรค์สุขภาวะเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา