ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15


 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4

โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

 

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารสร้างสรรค์สุขภาวะเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา