ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2


ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2566 นายวศิน ภูลสนอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (หัวหน้าโครงการ) และนายกฤษฎา ฮวบเจริญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่สำรวจปริมาณจราจรในพื้นที่ศึกษาโครงการ