ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ
 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง นายไผท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายธนวัต ลำมะนา วิศวกรโยราชำนาญการ และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อกรมทางหลวงชนบทต่อไป